Kontakt und
mein Team

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09G354
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32/(0) 228 45739
Fax: +32/(0) 228 49739

manuela.ripa@ep.europa.eu

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M01045
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex
Tel. :Tel.: +33/(0)388 1 75739
Fax :Fax: +33/(0)388 1 79739

manuela.ripa@ep.europa.eu

EuropaBürgerbüro

Mainzer Straße 110
66121 Saarbrücken
Tel.: +49/(0)681/590 998 31

europabuero@manuela-ripa.eu

Mein Team

Tim-Oliver Kray

  • Brüssel, Parlamentarischer Assistent

tim-oliver.kray@ep.europa.eu
Tel.: +32/(0)228 37739

Zrinka Mozara

  • Brüssel, Parlamentarische Assistentin

zrinka.mozara@europarl.europa.eu 
Tel.: +32/(0)228 37739

Adriana Messerschmidt

  • Brüssel, Parlamentarische Assistentin und Pressereferentin

adriana.messerschmidt@ep.europa.eu

Tel.: +32/(0)228 47739

Melanie Döring

  • Brüssel, Parlamentarische Assistentin

melanie.doering@ep.europa.eu

Tel.: +32/(0)228 38739

Claude Kohnen

  • Berlin, Lokaler EU-Assistent
  • Bürgerbeauftragter, Ansprechpartner für die ÖDP: info@manuela-ripa.eu 

kohnen@manuela-ripa.eu